Spider Vein Removal

واریس بیماری است که طی آن دیواره ی ورید دچار تورم می شود. در صورتی که دریچه های قلب و بافت رگ های خون رسان ضعیف شوند، خونی که به سمت قلب جریان دارد طی عمل ریفلاکس به پاها بازمیگردد و تجمع خون، رگ های واریسی را به وجود می آورد.اساس درمان بر دو پایه استـوار است. اول متـوقف نمودن برگشت غـیر طبیعی خون در سیستم سطحی و دوم خارج و یا مسدود نمـودن رگ‌های واریسی. اغلب موارد برای برطرف کردت مشکل واریس، عمل جراحی به کارگرفته شده است. گرچه روش جراحی و تزریق درمانی مـوفق است و در گذشته استاندارد طلائی محسوب می شد ولی با توجـه به برخی عـوارض، در سال‌های اخیـر، با هـدف کاهـش عـوارض، آسانتـر و با دوام‌تر نمودن درمان، از روش‌های متفـاوتی ازجمله نور لیـزر استفـاده شـده است. در  در سال های اخیر، روش های کم تهاجمی معرفی شده اند که ضمن کاهش درد و خونریزی با کاهش مدت زمان لازم برای بهبود و سهولت بیشتر همراه هستند.

استفاده از لیزر مزایای زیادی بر روش های جراحی دارد که ازآن جمله می توان به افزایش دقت، خونریزی کمتر و دست کاری کمتر بافت اشاره کرد.

واریس به بیماری نارسایی دریچه های سیاهرگ ها در شبکه سطحی خون رسانی (Reflux) گفته می شود که قطر رگ حداقل به چهار میلیمتر می رسد و طی آن خون نمی تواند از اندام تحتانی به سمت قلب بازگردد، پس به مرور رگ ها به صورت طنابی از زیر پوست به طور پیچ و خم دار بیرون زده می شوند. درمان نکردن این بیماری، کاهش گردش خون و در نتیجه احتمال بروز لخته سطحی را در پی دارد که این لخته می تواند به سیستم عمقی وارد شده و آمبولی ریه ایجاد کند. همچنین تغذیه پوست مچ پا را با مشکل روبه رو کرده و زخم های مزمن در محل ایجاد کند.

لیزر دیود 980 نانومتری میتواند قرمزی، سوزش پوست را کاهش دهد.لیزر می تواند رشد کلاژن پوستی را در طول درمان عروقی تحریک کند، ضخامت و چگالی اپیدرمی را افزایش دهد، به همین ترتیب، عروق خونی کوچک دیگر در معرض آن قرار نمی گیرند، در حالی که انعطاف پذیری و مقاومت پوست نیز به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

قابلیت تغییر اسپات سایز های مختلف 1/4،1/9،2/4 برای درمان های مختلف

دارا بودن دو نوع هندپیس

هندپیس اول: برای درمان رگ های عنکبوتی سطحی

هندپیس دوم: برای درمان رگ های عنکبوتی زیرجلدی

کالیبراسیون دقیق و خودکار دستگاه

شناسایی خودکار فیبرها

تنظیم دقیق زمان و فرکانس با نرم افزار با نیازهای مختلف درمان

درمان بدون هیچ گونه زخم،خونریزی و درد

طراحی زیبا و ارگونومیک

صفحه گرافیکی

 

Vascular lesion therapy
Spider veins/face veins
Remove red blood vessles

removal all kind of telangiectasia

removal cherry haemangioma etc